Říjen 2009

Angličtina pro mírně pokročilé

7. října 2009 v 22:30 Integrace cizinců - Integration of foreigners


Angličtina pro mírně pokročilé
aneb Kulturně-jazykové okénkopro cizince i české maminkyVýuka Angličtiny spojená s konverzací. Cílem je českým maminkám i cizincům nabídnout informace a zajímavosti o národech, jejich zvy-
cích a jazyku.


Probíhá každý pátek od 9.00 - 10.00.
Cena 60,-Kč/lekci. Nabízíme hlídání dětí.

Přijďte se kdykoliv nezávazně podívat!...................................................................................
Kulturně-jazykové okénko je součástí projektu Slova nejsou důležitá II.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti