Červen 2009

Broučci mají prázdniny

24. června 2009 v 19:20 Chystané akce
V červenci a v srpnu je v Broučkách zavřeno !!!

Přejeme všem maminkám a jejich dětem příjemné prožití prázdninového volna a krásné zážitky z dovolené!

Slavnostní otevření Broučků po prázdninách bude 1.září.

Integrace cizinců - Mezinárodní den dětí

24. června 2009 v 19:07 Integrace cizinců - Integration of foreigners

Dne 23.6.2009 proběhla v KM Broučci další akce zaměřená na integraci rodin cizinců do české společnosti s názvem Mezinárodní den dětí.
Na akci přišly pouze české maminky, z řad cizinců se nikdo nedostavil.
Nabízené soutěže a hry pro děti na zahradě se z důvodu špatného počasí nekonaly. Děti ovšem čekala zajímavá maňásková pohádka, která se všem moc líbila.
Tato akce byla poslední z řady jednorázových aktivit pro cizince. V příštím školním roce nabízíme cizincům výuku českého jazyka.........................................................................................................................................................

On 23.6.2009 were in KM Broučci other actions aimed at integration of the families of foreigners into Czech society called the International Children's Day.

The action came only Czech mothers, among foreign nationals is no limit.

Offered competitions and games for children in the garden is because of bad weather did not. Children, however, waited pupets interesting story, which is all too pleased.

This action was the latest in a series of one-off activities for foreigners. In the next school year, we offer Czech language teaching to foreigners.
International children's day

14. června 2009 v 17:34 Integrace cizinců - Integration of foreignersInternational children's day

Games for children and parents
different nationalities
On 2009 June 23th at 3 pm
in mother's center Klub maminek Broučci


Program: Competitions and games for children and their parents!

There is a playroom for children, snack bar, internet online.

Czech for foreigners!!!

From September 2009 offering Czech language courses

*
WORDS AREN'T IMPORTANT II.
- the pilot project in the spere of development of multi-cultural field in our region.
Cooperate in the 4 parental center in north Moravia. The aim of the project is to integrate families of foreigners to the regional parent's center, where they will be in contact with Czech families. The target groups are parents, which take care of the children from 0 to 6 years from Czech and foreign cultural area. It is connected with concolidatior of civil society on Frýdek - Místek region level.


Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial
Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society
Development Foundation (NROS)


Mezinárodní den dětí

14. června 2009 v 17:30 Integrace cizinců - Integration of foreignersMezinárodní den dětí


HRY PRO DĚTI A RODIČE
RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ


23.6. 2009 v
15.00 hod.
v Klubu maminek Broučci

Program: Soutěže a hry pro děti a jejich rodiče !

K dispozici je herna pro děti, občerstvení,
přístup na internet.Čeština pro cizince !!!
Od září 2009 nabízíme kurz českého jazyka.

SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.
- pilotní projekt v oblasti rozvoje multikulturního prostředí v našem regionu, na kterém spolupracují 4 mateřská centra ze Severní Moravy
Cílem projektu je integrace cizinců do komunit mateřských center, kde budou v kontaktu jnjs českými rodinami.
Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o malé děti z českého i zahraničního prostředí.
S tím souvisí posílení občanské společnosti na regionální úrovni Frýdecko - Místecka.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti