Květen 2009

Friendship without borders

16. května 2009 v 17:45 Integrace cizinců - Integration of foreigners
FRIENDSHIP WITHOUT BORDERS


MEETING FOR PARENTS AND
CHILDREN DIFFERENT
NATIONALITIESOn 27th May 2009 at
4 pm
in mother's center Klub maminek Broučci


Program: for children - fairy tale puppet, dance, exercising
for parents - discussion on bringing up children in foreign countries


There is a playroom for children, snack bar, internet online.


Czech for foreigners!!!

From September 2009 offering Czech language courses

*
WORDS AREN'T IMPORTANT II.
- the pilot project in the spere of development of multi-cultural field in our region.
Cooperate in the 4 parental center in north Moravia. The aim of the project is to integrate families of foreignes to the regional parent's center, where they will be in contact with Czech families. The target groups are parents, which take care of the children from 0 to 6 years from Czech and foreign cultural area. It is connected with concolidatior of civil society on Frýdek - Místek region level.

Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial
Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society
Development Foundation (NROS)Přátelství bez hranic

16. května 2009 v 17:41 Integrace cizinců - Integration of foreigners

PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC


SETKÁNÍ RODIČŮ
A DĚTÍ RŮZNÝCH
NÁRODNOSTÍ

27.5. 2009 v
16.00 hod.
v Klubu maminek Broučci

Program: pro děti - maňásková pohádka, tanečky, cvičení
pro rodiče - beseda o výchově dětí v cizích zemích


SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.
- pilotní projekt v oblasti rozvoje multikulturního prostředí v našem regionu, na kterém spolupracují 4 mateřská centra ze Severní Moravy
Cílem projektu je integrace cizinců do komunit mateřských center, kde budou v kontaktu jnjs českými rodinami.
Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o malé děti z českého i zahraničního prostředí.
S tím souvisí posílení občanské společnosti na regionální úrovni Frýdecko - Místecka.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Program na červen 2009

16. května 2009 v 17:35 Chystané akce
MIMI KOUTEK bude v květnu a v červnu zrušen! Začne opět od září.

4.6.
Dětský den
Oslava dne dětí bude probíhat na zahradě MŠ. Pro děti jsou připraveny soutěže a také pěkné odměny! Začátek v 10.00 hod.

5.6.
Výtvarka - Trháme a lepíme z barevného papíru
Jednoduchá práce pro šikovné děti.

5.6. - 6.6.
Broučci na Bambiriádě
Opět se zúčastníme Bambiriády - připravíme pro děti překážkovou dráhu a jednoduchou výtvarnou práci.

8.6.
Beseda o ekologických čistících prostředcích Eurona
Navštíví nás paní Magnusková, která nás seznámí s výrobky Eurona. Začátek v 10.00 hod.

9.6.
Pojišťovna Generali
Čeká nás návštěva pracovnice pojišťovny Generali, která nás seznámí s nejnovější nabídkou pojištění. Začátek v 15.00 hod.

12.6.
Výtvarka - Roztíratelné pastelky
Přijďte si s dětmi vytvořit veselý obrázek!

15.6.
Zelené potraviny
Zajímavá beseda o zdravé výživě. Začátek v 10.00 hod.

16.6.
Výlet ke koním
Tradiční exkurze Broučků do jízdárny - tentokrát do Jízdárny u Bačů v Palkovicích. Sraz na místě v 10.00 hod. Můžeme jet autobusem
v 9.07 hod.z aut.nádr. ve Frýdku.


19.6.
Výtvarka - Tvoříme z plastelíny
Děti si můžou vytvořit jednoduché postavičky.

23.6.
Mezinárodní den dětí
Setkání rodičů a dětí různých národností.Chceme maminkám a tatínkům jiných kultur pomoci při integraci do české společnosti, také při překonávání jazykové bariéry ! Rodičům nabízíme besedu o výchově dětí v jiných zemích, dětem zajímavý program -maňásková pohádka a soutěže k jejich svátku !
Pokud z Vašeho okolí znáte rodiny cizinců s malými dětmi - nabídněte jim náš program !!!
Začátek v 15.00 hod.

26.6.
Slavnostní rozloučení s Broučky před prázdninami
Rozloučíme se tanečky a zpěvem.


Multikulturní odpoledne - Multicultural afternoon

6. května 2009 v 21:20 Integrace cizinců - Integration of foreigners


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Dne 15.dubna 2009 v 16.00 byla v KM Broučci naplánovaná další akce z projektu Slova nejsou důležitá II. s názvem Multikulturní odpoledne.
Čas akce byl navržen na dobu, kdy je běžný provoz Broučků uzavřen.
Na akci se bohužel nedostavil žádný cizinec ani účastníci z řad českých maminek.
Z tohoto důvodu akce neproběhla........................................................................................................................................................Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA FinancialMechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society Development Foundation (NROS)On April 15th at 16.00 in the KM Broučci scheduled for further action from the project Words are not important II. Multicultural afternoon.

Time of event is designed for a period when the normal operation of KM Broučci closed.

The action is not, unfortunately, no stranger nor participants from the Czech mothers.

For this reason the action did not.
Slova nejsou důležitá - Words are not important

6. května 2009 v 18:39 Integrace cizinců - Integration of foreigners

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

19.března v 9.30 proběhla v Broučkách další akce zaměřená na integraci cizinců do české společnosti Slova nejsou důležitá. Z řad cizinců se dostavila pouze jedna maminka s dítětem, původem z Polska. Ostatní cizinky, které jsme kontaktovaly pomocí letáčků, neměly o námi připravenou akci zájem. Program pro děti byl pestrý, zpívaly se lidové písničky s doprovodem hudebních nástrojů, a děti si také zatancovaly.

...........................................................................................................................................................

Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA FinancialMechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society Development Foundation (NROS)
On 19 March at 9.30 KM Broučci was in action other actions aimed at the integration of foreigners into Czech society Words are not important. From among the foreigners came, only one mother with a child, originally from Poland. Other foreign, we have contacted through flyers, not ready for us interested in action. Program for children has been varied, with the folk songs sung with the accompaniment of musical instruments, and children can also dance.