Duben 2009

Program na květen 2009

23. dubna 2009 v 16:00 Chystané akce
MIMI KOUTEK bude v květnu a v červnu zrušen! Začne opět od září.

4.5.
Seznámení s výrobky firmy Liftec CZ
Krátká přednáška o produktech - Fructolax sirup (přírodní laxativum pro děti)
a Čajánky - porcované a granulované čaje pro děti. Začátek v 10.00 hod.

11.5.
Oslava Dne matek
Svátek všech maminek oslavíme v Broučkách tradičně - čeká nás vystoupení dětí z místní MŠ a každá maminka si domů odnese pěknou kytičku. Začátek v 10.00 hod.

12.5.
Výlet na rozhlednu ve Staříči
Zveme všechny maminky s dětmi na výlet na rozhlednu ve Staříči. Sraz na místě v 10.15 hod. Možno jet autobusem - z aut.nádr. F-M v 9.21 hod.
Za vytrvalého deště se akce ruší!

13.5.
Kočárková burza
Burza kočárků, kol, odrážedel apod. bude probíhat během dopoledne.
Příjem věcí v 9.00 hod., výdej do 12.00 hod. !!!

15.5.
Burza dětského letního oblečení
15.5. Příjem věcí 25.5. Výdej a vyúčtování

Maximální počet věcí je 40 ks! Nenoste luxusní oblečení!

15.5.
Výtvarka - Kytičky z papíru
Jednoduchou technikou si s dětmi vyrobíme jarní dekorace do bytu.

18.5.
Kosmetická poradna
Navštíví nás kosmetická poradkyně Veronika Vrublová a poradí nám, jak nejlépe pečovat o svoji pleť. Začátek v 10.00 hod.

22.5.
Výtvarka - Postavičky z plastelíny
Jednoduchá práce pro děti.

25.5.
Zvířátkový den
Pohybové hry a soutěže pro děti na zahradě! Za splněné úkoly děti čeká odměna! Začátek v 10.00 hod.


27.5.
Přátelství bez hranic
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kultur pomoci při integraci do české společnosti, také při překonávání jazykové bariéry !
Rodičům nabízíme besedu o výchově dětí v jiných zemích, dětem zajímavý program -maňásková pohádka, tanečky, cvičení.
Pokud z Vašeho okolí znáte rodiny cizinců s malými dětmi - nabídněte jim náš program !!! POZOR!!! Začátek v 16.00 hod.


29.5.
Výtvarka - malování kamínků
Děti si mohou nabarvit s sebou donesené kamínky.


Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti + besedy a přednášky
Úterý
-
dopoledne ZAVŔENO !!! Otevřeno 14.30 - 17.00 hod.
Středa
- dopoledne cvičení maminek s dětmi,
Čtvrtek
- zpívánky
Pátek
- výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitačních míčích pod vedením zkušené porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!


Angličtina pro nejmenší
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá vždy v úterý odpoledne.


Relaxační tanec
Tančení maminek je vždy v pátek od 14.30 -15.30. Hlídání dětí zajištěno!


Aerobik
Cvičení aerobiku probíhá vždy v pátek v 9.30 - 10.30. Hlídání dětí zajištěno!
Jednorázové vstupné 40,- Kč, vstup na permanentku 35,-Kč.

Multikulturní odpoledne v Broučkách

8. dubna 2009 v 21:05 Integrace cizinců - Integration of foreigners


Multikulturní odpoledne


SETKÁNÍ RODIČŮ

A DĚTÍ RŮZNÝCH

NÁRODNOSTÍ


15.4. 2009 v
16.00 hod.

v Klubu maminek Broučci


Program: pro děti - cvičení a zpívání českých lidových písní s doprovodem hudebních nástrojů

pro rodiče - beseda o výchově dětí v cizích zemíchSLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.


- pilotní projekt v oblasti rozvoje multikulturního prostředí v našem regionu, na kterém spolupracují 4 mateřská centra ze Severní Moravy

Cílem projektu je integrace cizinců do komunit mateřských center, kde budou v kontaktu s

s českými rodinami

Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o malé děti z českého i zahraničního prostředí.

S tím souvisí posílení občanské společnosti na regionální úrovni Frýdecko - Místecka.


KONKRÉTNÍ CÍLE:

* Připravit komunity mateřských center na příchod rodin ze zahraničí a na kontakt s nimi

* Zvýšení povědomí o cizí kultuře u Čechů i cizinců

* Zprostředkovat kontakty mezi cizinci a Čechy v rámci nabízených aktivit

* Odstranit sociální izolace rodin ze zahraničí

* Uspokojit potřeby sociálního kontaktu dětí cizinců s vrstevníky a na kontakt s nimi
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Multicultural afternoon

8. dubna 2009 v 20:53 Integrace cizinců - Integration of foreigners

Multicultural afternoon

MEETING FOR PARENTS AND

CHILDREN DIFFERENT

NATIONALITIES
On 15thApril 2009 at
4 pm

in mother's center Klub maminek BroučciProgram: for children - exercising and singing czech folksongs

accompanied by musical instruments

for parents - discussion on bringing up children in foreign countriesThere is a playroom for children, snack bar, internet online.
WORDS AREN'T IMPORTANT II.

- the pilot project in the spere of development of multi-cultural field in our region.

Cooperate in the 4 parental center in north Moravia. The aim of the project is to integrate families of foreignes to the regional parent's center, where they will be in contact with Czech families. The target groups are parents, which take care of the children from 0 to 6 years from Czech and foreign cultural area. It is connected with concolidatior of civil society on Frýdek - Místek region level.


CONCRETE AIMS:

*Prepare parental center for foreign families coming and contact with them

*Increasing of foreign cultural awareness by Czech and foreigners

*Arrange contacts between foreigners and Czechs with in the frame of activities of each parental center

*Arrange social contacts between foreigners and majority society members , abolish social isolations of incomers' families

*Meet requirements of social contact of foreigners' children with equals


Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial

Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society

Development Foundation (NROS)