Únor 2009

Slova nejsou důležitá

28. února 2009 v 20:32 Integrace cizinců - Integration of foreigners
Words aren`t important

MEETING FOR PARENTS AND

CHILDREN DIFFERENT

NATIONALITIES
On 19thMarch 2009 at
9.30 am

in mother's center Klub maminek BroučciProgram: for children - exercising and singing czech folksongs

accompaniment by musical instruments

for parents - discussion on bringing up children in foreign countriesThere is a playroom for children, snack bar, internet online.


WORDS AREN'T IMPORTANT II.

- the pilot project in the spere of development of multi-cultural feld in our region.

Cooperate in the 4 parental center in north Moravia. The aim of the project is to integrate families of foreignes to the regional parent's center, where they will be in contact with Czech families. The target groups are patente, which too careof the in children from 0 to 6 years from Czech and foreign cultural area. It is connected with concolidatior of civil society on Frýdek - Místek region level.CONCRETE AIMS:

*Prepare parental center for foreign families coming and contact with them

* Increasing of foreign cultural awareness by Czech and foreigners

* Arrange contacts between foreigners and Czechs with in the frame of activities of each parental center

* Arrange social contacts between foreigners and majority society members , abolish social isolations of incomers' families

* Meet requirements of social contact of foreignes' children with equals

Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial

Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society

Development Foundation (NROS)Slova nejsou důležitá


SETKÁNÍ RODIČŮ

A DĚTÍ RŮZNÝCH

NÁRODNOSTÍ


19.3. 2009 v
9.30 hod.

v Klubu maminek Broučci


Program: pro děti - cvičení a zpívání českých lidových písní s doprovodem hudebních nástrojů


pro rodiče - beseda o výchově dětí v cizích zemích


SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.


- pilotní projekt v oblasti rozvoje multikulturního prostředí v našem regionu, na kterém spolupracují 4 mateřská centra ze Severní Moravy

Cílem projektu je integrace cizinců do komunit mateřských center, kde budou v kontaktu s

s českými rodinami

Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o malé děti z českého i zahraničního prostředí.

S tím souvisí posílení občanské společnosti na regionální úrovni Frýdecko - Místecka.


KONKRÉTNÍ CÍLE:

* Připravit komunity mateřských center na příchod rodin ze zahraničí a na kontakt s nimi

* Zvýšení povědomí o cizí kultuře u Čechů i cizinců

* Zprostředkovat kontakty mezi cizinci a Čechy v rámci nabízených aktivit

* Odstranit sociální izolace rodin ze zahraničí

* Uspokojit potřeby sociálního kontaktu dětí cizinců s vrstevníky a na kontakt s nimi


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Novinka - Aerobik

28. února 2009 v 20:17 Pravidelný program

Od 27. března 2009 nabízíme maminkám v KM Broučci cvičení AEROBIKU.
Bude probíhat vždy v pátek v 9.30 hod. Cena 40Kč, sleva na permanentku.


NOVINKY - MIMI koutek

6. února 2009 v 18:12 Pravidelný program
Od března 2009 zahajujeme pravidelné setkávání maminek s miminky (a dětmi do 1 roku) MIMI koutek bude probíhat vždy ve středu 14-16 hod
Tímto zveme všechny maminky s malými dětmi, které při běžném provozu Broučků neměly dost klidu a bezpečí pro své děti.

Program budeme zajišťovat podle zájmu docházejících maminek.

Všichni spolu

6. února 2009 v 17:51 Integrace cizinců - Integration of foreigners


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Dne 29.1.2009 proběhla v KM Broučci akce s názvem Všichni spolu. Byla to další akce pořádaná v rámci projektu SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.

Z cizinek se na akci dostavily pouze 3 maminky ze smíšených manželství. Význam této akce je tedy spíš pro jejich děti, které si upevní český jazyk.

Program byl pestrý, děti zpívaly, cvičily a tancovaly. Pouze beseda o životě v cizích zemích opět neproběhla pro malý zájem maminek.

Doufáme, že při pořádání další akce v březnu budeme úspěšnější při oslovování cizinek, pro které by byly námi chystané akce přínosem.


..................................................................................................................................................

On 29.1.2009 KM Broučci was in action on All together. It was another event organized by the project is WORDS AREN'T IMPORTANT II.

For foreign women to the event arrived only 3 mothers of mixed marriages. The importance of this event is more for their children that strengthen Czech language.

The program was varied, the children sang, exercised, and dance. Only discussion about life in foreign countries, again not for a lack of interest mothers.

We hope that the holding of other events in March will be more successful in reaching foreign women, for that would benefit our forthcoming events.Program na březen 2009

6. února 2009 v 17:21 Chystané akce
Od března vybíráme vstupné 30,- Kč !

NOVINKA - MIMI KOUTEK !!! Nabízíme setkávání maminek s dětmi
do 2 let vždy ve středu od 14.00 - 16.00 hod. !
Program bude vytvářen podle zájmu maminek.


5.3.
Pohádkový den
Přijďte s dětmi na veselé dopoledne naplněné soutěžemi na motivy pohádek!
Za splněné úkoly děti čeká odměna. Začátek v 10.15 hod.


6.3.
Výtvarka - Ubrousková technika na kachličky
Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduché dekorace do bytu!


11.3.
Kočárková burza
Celé dopoledne bude probíhat burza kočárků, dětských kol, odrážedel apod.
příjem věcí v 9.00 hod., výdej do 12.00 hod.


13.3.
Výtvarka - Obrázek z kuliček z krepového papíru
Děti s pomocí rodičů si mohou nalepit zajímavý obrázek.


13.3.
Burza dětského jarního oblečení
13.3. příjem oblečení , 23.3. výdej a vyúčtování
PRAVIDLA:
* Maximální počet přijatých věcí je 40 ks !
* Nepřinášejte luxusní oblečení za drahé ceny !
* Věci si vyzvedněte nejpozději do 27.3. - potom je nabídneme návštěvnicím KM Broučci !16.3.
Zvládnou naše děti vstup do školy?
Mgr.Brandová z Pedagog.-psycholog.poradny nás seznámí s tím, co by měli naši předškoláci zvládnout v oblasti řeči a grafomotoriky.


19.3.
SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kultur pomoci při integraci do české společnosti, také při překonávání jazykové bariéry !
Rodičům nabízíme besedu o výchově dětí v jiných zemích, dětem zajímavý program -zpívání, tanečky, cvičení.
Pokud z Vašeho okolí znáte rodiny cizinců s malými dětmi - nabídněte jim náš program !!! Začátek v 9.30 hod.


20.3.
Výtvarka - Postavičky ze škrobu
Vyrobíme si pomocí zajímavé techniky hezké postavičky.


26.3.
Oslava - 10. NAROZENINY KM BROUČCI !!!
Tento den Vám nabídneme ukázku pravidelných programů. Možná se dočkáme i narozeninového dortu! Začátek v 9.30. Vstup zdarma !!!


27.3.
Výtvarka - Vyškrabávaný obrázek
Vyzkoušíme si novou techniku při tvorbě zajímavého obrázku !