Prosinec 2008

Program na leden 2009

21. prosince 2008 v 17:26 Chystané akce
5.1.
Slavnostní otevření Broučků v Novém roce
Nový rok přivítáme tanečky a také pohádkou.

9.1.
Malování na sníh
Přijďte vytvořit zajímavé obrázky ven na sníh! Začátek v 10.00 hod.

12.1.
Masáže kojenců
Paní Mikulíková nám vysvětlí vše ohledně masírování kojenců. Začátek v 10.00 hod.

16.1.
Sněhové vločky z polystyrénových koulí
Maminky s dětmi si mohou vyrobit zajímavé zimní dekorace. Materiál k dostání u nás. Začátek v 10.00 hod.

19.1.
Umí naše děti dobře mluvit?
Přednáška Mgr.Tesarčíkové o logopedii u předškolních dětí. Začátek v 10.00 hod.

23.1.
Malování temperou
Jednoduchá práce pro děti a jejich maminky. Začátek v 10.00 hod.

29.1.
Všichni spolu
Dopoledne bude zaměřené na integraci rodin cizinců do české společnosti. Děti budou zpívat, cvičit a maminky čeká beseda o životě v cizích zemích.
Pokud takové rodiny znáte, přiveďte je s sebou!
Začátek v 9.30 hod.

30.1.
Ubrousková technika na kachličky
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou ubrouskovou techniku. Materiál k dostání u nás. Začátek v 10.00 hod.


Cvičení těhotných maminek na rehabilitačních míčích pod vedením zkušené porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!Angličtina pro nejmenší
Stále probíhá výuka angličtiny pro děti s rodiči vždy v úterý odpoledne.


Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou hlásit u hospodyňky.
Tance budou zahájeny po přihlášení min.10 zájemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!


Vánoční besídka 2008 - Christmas party

21. prosince 2008 v 17:11 Integrace cizinců - Integration of foreigners
19.12.2008 jsme uspořádali Vánoční besídku jako druhou akci projektu Slova nejsou důležitá II.
Žádná cizinka mezi nás tentokrát nedorazila.

Během Vánoční besídky jsme viděli vystoupení dětí z místní mateřské školy. Ukázali jsme dětem některé české vánoční zvyky - rozkrajování jablka a pouštění svíček po vodě.
Zpívali jsme koledy za doprovodu hudebních nástrojů a potom jsme zhlédli maňáskovou pohádku na vánoční téma.
Na konec se dětem rozdávaly dárky pod ozdobeným stromkem.

Je škoda, že žádná z rodin cizinců neměla zájem prožít vánoce po česku. Doufáme, že při pořádání další akce budeme při její propagaci úspěšnější.................................................................................................................................................

19.12.2008 We held Christmas party as a second action the words are not important II.

No foreigner among us was not reached.During the Christmas party, we can see scene of children from the local nursery school. We have shown some Czech children's Christmas traditions - cut up apples and bleed plugs for water.

We were singing carols, accompanied by musical instruments, and then we see fairy tale on the Christmas theme.

At the end of the giving gifts to children under decorate tree.It is a pity that none of the families of foreigners not interested to spend Christmas in the Czech. We hope that in organizing the next event will be successful in its promotion.