Listopad 2008

Multikulturní odpoledne - Multicultural afternoon

30. listopadu 2008 v 16:10 Integrace cizinců - Integration of foreigners
Dne 25.11.2008 jsme uspořádali Multikulturní odpoledne. Byla to první akce v rámci projektu Slova nejsou důležitá II.

Tento projekt má za úkol pomáhat rodinám cizinců žijících v našem kraji integrovat se do české společnosti. Chceme nabízet různé aktivity, aby tyto rodiny nebyly izolované, a také jim pomoci překonat jazykovou bariéru.

Klub maminek Broučci se do projektu zapojil letos poprvé. Funguje již ovšem 2 roky v Mateřských centrech v Ostravě, Karviné a Bohumíně.

Jako upozornění na Multikulturní odpoledne jsme vytvořili 80 letáčků v češtině a angličtině. Roznesli jsme je po celém městě na veřejná místa - např. do škol, školek, zdrav. zařízení, fitcenter...
Přes tuto naši snahu se na chystanou akci téměř žádný cizinec nedostavil. Přišla pouze jedna maminka, která se do ČR přistěhovala z Ukrajiny, s dcerkou. Doufáme, že pro ni budou chvíle strávené v našem Mateřském centru přínosem také pro zdokonalování češtiny.

Přesto jsme splnili nabízený program - děti si zatančily, zacvičily, shlédly maňáskovou pohádku. Jen besedu o životě v cizích zemích jsme neuskutečnili.

V podobných akcích budeme pokračovat i nadále a doufáme, že oslovíme rodiny cizinců, které by o naše aktivity měly zájem.
..............................................................................................................................................................

On 25.11.2008 we held Multicultural afternoon. It was the first event in the context of the words are not important II.This project is committed to helping families of foreigners living in our region to integrate into Czech society. We offer various activities that these families have been isolated, as well as help them overcome the language barrier.Club mothers Broučci is involved in the project this year for the first time. However, already operates 2 years in nursery centers in Ostrava, Karviná and Bohumín.As a warning to the Multicultural afternoon, we created 80 leaflets in Czech and English. Roznesli we are throughout the city at public places - such as schools, kindergartens, health. equipment, Fitness facilities ... Despite this, our efforts at the forthcoming event, no foreigner has not. Nevertheless, we meet the programs offered - children zatančili, zacvičili, saw maňáskovou story. Just talk about life in foreign countries, we have not made.In similar events will continue and we hope to reach families of foreigners who would be interested in our activities.

Fotky:
Program na prosinec 2008

30. listopadu 2008 v 15:35 Chystané akce
1.12.
Schůzka členek
Přivítáme všechny aktivní maminky, které se chtějí podílet na vytváření programu pro děti.

1.12.
Nádobí Tupperware
Paní Chlebová nám opět předvede nové výrobky Tupperware. Začátek v 10.00 hod.

3.12.
Výroba adventních věnců
Maminky s dětmi si mohou vyrobit domů adventní věnec. Materiál si doneste s sebou. Začátek v 10.00 hod.

5.12.
Mikulášská besídka
Do Broučků přijde vzácná návštěva! Jen pro objednané - od 9.00 a 10.30 hod.

8.12.
Vánoční jarmark
Prodej vánočních dekorací a dárečků vyrobených maminkami a dětmi!
Jarmark bude probíhat od 8.-12.12.

10.12.
Vánoční drátkování pro maminky
Výroba drátkovaných vánočních ozdob. Začátek v 10.00 hod.
12.12.
Sněhuláci ze dřeva
Jednoduchá práce pro děti a maminky.

15.12.
Výroba svíček ze včelích plástů
Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduchým způsobem vánoční svíčku! Materiál u nás. Začátek v 10.00 hod.
18.12.
Vánoční slet Broučků
Již tradiční předvánoční pochod Broučků s lampiony! Sraz v 16.00 před KM Broučci, potom se projdeme do parku, kde budou děti čekat jednoduché úkoly a zpívání koled.19.12.
Vánoční besídka
S Broučky se rozloučíme zpíváním koled a čeká nás také vystoupení dětí z MŠ. Na konec přijde vánoční nadílka! Proto si s sebou přineste drobný dárek v hodnotě do 30,-Kč.

Od 22.12. do 4.1. je v KM Broučci ZAVŘENO !!!
Slavnostní otevření bude 5.1.2009 !

Přejeme všem rodičům a jejich dětem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do Nového roku !!!Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti + besedy a přednášky
Úterý - dopoledne ZAVŔENO !!! Otevřeno 14.30 - 17.00 hod.
Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitačních míčích pod vedením zkušené porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti s rodiči vždy v úterý odpoledne.


Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou hlásit u hospodyňky.
Tance budou zahájeny po přihlášení min.10 zájemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!


Words aren't important II.

5. listopadu 2008 v 17:41 Chystané akce
WORDS AREN´T IMPORTANT II.
SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.

Project Words aren´t important is the pilot project in the sphere of development of multi-cultural feld in the Ostrava region. The aim of the project is to integrate families of foreigners to the regional parental center, where they will be in contact with Czech families. The target groups are parents, which take care

CONCRETE AIMS :
-prepare parental center for foreign families coming and contact with them
-increasing of foreign cultural awareness by both target groups (foreigners and Czechs)
-arrange contacts between foreigners and Czechs within the frame of activities of each
parental centre
-arrange social contacts between foreigners and majority society members, abolish social
isolations of incomers´families
-meet requirements of social contact of foreigners´chidren with equals
of their chidren from 0 to 6 years from Czech and foreign cultural area. It is connected with consolidation
of civil society on Ostrava region level.
Suported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and
the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society Development Foundation (NROS).
On the project cooperate parental center in Ostrava, Karvina and Bohumín.

Multi-cultural afternoon

meeting families with children from different countries.

Date: 25.11.2008 at 3 p.m. in Mother´s center BROUČCI in FM
-we offer friendly enviroment, mothers can chat about their life in foreign countries, culture,
education and more
-it will be prepared fun program for children with rhytmic exercises, songs
-also we provide English translator, who will help to break language barier.

KM BROUČCI OFFER:

-puppet show for children
-exercising for mothers and children
-singing with instrumental accompaniment
-arts and crafts
-English lessons for children
-exercising for pregnant mothers
Also available : playroom for children, snack bar, internet on-line.

Adress : Sv.Čecha 170, 73802 Frýdek-Místek
email:kmbroucci.fm@centrum.cz
Suported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society Development Foundation (NROS).

Slova nejsou důležitá II.

4. listopadu 2008 v 19:06 Chystané akce
SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.
WORDS AREN´T IMPORTANT II.

Projekt Slova nejsou důležitá - Words aren´t important je pilotním projektem
v oblasti rozvoje multikulturního prostředí v regionu Ostravska. Cílem projektu je integrace
rodin cizinců do regionálních komunit mateřských center, kde budou v kontaktu
s českými rodinami.Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o děti od 0 do 6 let z českého
i zahraničního kulturního prostředí. S tím souvisí posílení občanské společnosti
na regionální úrovni Ostravska.

KONKRÉTNÍ CÍLE :
-Připravit komunity mateřských center na příchod zahraničních rodin a na kontakt s nimi
-zvýšení povědomí o cizí kultuře u obou cílových skupin (cizinců i Čechů)
-zprostředkovat kontakty mezi cizinci a Čechy v rámci aktivit jednotlivých mateřských center
-odstranit sociální izolace rodin přistěhovalců
-uspokojit potřeby sociálního kontaktu dětí cizinců s vrstevníky
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Na projektu také spolupracují mateřská centra v Ostravě, Karviné a Bohumíně.MULTIKULTURNÍ ODPOLEDNE
Setkání rodin s dětmi různých národností.

Dne: 25.11.2008 v 15 hod. v Klubu maminek Broučci ve FM

-nabízíme setkání maminek spojené s besedou na téma
"Jak se žije v cizích zemích", o výchově dětí, kultuře apod.
-pro děti bude připraven zábavný program se cvičením, zpíváním apod.
-k dispozici bude anglický tlumočník

KM BROUČCI NABÍZÍ:

- maňáskové pohádky pro děti
- cvičení maminek a dětí
- zpívání s doprov. hudebních nástrojů
- výtvarné činnosti
- výuku angličtina pro děti
- cvičení těhotných maminek

K dispozici je herna pro děti, občerstvení, přístup na internet.
Adresa : Sv.Čecha 170, 73802 Frýdek-Místek


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Program na listopad 2008

4. listopadu 2008 v 19:00 Chystané akceSv. Čecha 170 (v budově MŠ)


Tel.: zrušen


Mob.: 739 511 380


web: kmbroucci.blog.cz


email:kmbroucci.fm@centrum.cz


Otevřeno: Po - Pá 9.00 -12.00h.


Út pouze 14.30 - 17.00 hod.!!!

3.11.


Schůzka členek


Přivítáme všechny aktivní maminky, které se chtějí podílet na vytváření programu pro děti.

3.11.


Beseda s paní Andreou Hartlovou na téma : "Magnetoterapie(pomocí šperků) pro každý den".


Začátek v 10.00 hod.

7.11.


Loutky z papíru.


Vyrobíme si loutky z papíru na špejli.

10.11.


Beseda s paní Lucií Dužíkovou o výživě dětí(prevence) a o zvýšení imunity pomocí českých potravinových doplňků NUTRA BONA.


Začátek v 10.00 hod.

14.11.


Kreslíme roztíratelnými pastelkami.

17.11. Státní svátek! Zavřeno!!

21.11.


Chrastítko.


Vyrobíme si chrastítko z ruličky od toaletního papíru.

25.11.


Zveme vás na multikulturní odpoledne do Broučků. Je to první akce velkého projektu, který má pomoci integrovat rodiny cizinců žijící v našem městě a okolí do naší komunity(do budoucna plánujeme další podobná setkání,chceme nabídnout i kurs českého jazyka apod.)Pokud znáte takové rodiny, přiveďte je s sebou.


Začátek akce v15.00 hod. Malé občerstvení zajištěno.

28.11.


Bramborová tiskátka.

5.12.


Mikulášská besídka od 9.00 hod a od 10.30 hod. Jen pro zapsané! Zapsat svoje dítě můžete od 18.11.do 28.11. Cena balíčku 40 Kč.


Pravidelný program:


Pondělí - maňásková pohádka pro děti + besedy a přednášky


Úterý - dopoledne ZAVŔENO !!! Otevřeno 14.30 - 17.00 hod.


Středa - cvičení maminek s dětmi


Čtvrtek - zpívánky


Pátek - výtvarka


Cvičení těhotných maminek na rehabilitačních míčích pod vedením zkušené porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/hod.Angličtina pro nejmenší


Od září probíhá výuka angličtiny pro děti s rodiči.
Orientální tance pro maminky


Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou hlásit u hospodyňky.


Termín bude upřesněn.